• Infolinka: 722 983 983 (PO-ČT 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, PÁ 9:00 - 11:00)

Často kladené dotazy

1. Jaké jsou vlastně typy parkovacích karet?

Druh parkovacích karet je rozlišen podle charakteru osoby, která o parkovací kartu žádá, respektive na tom, v jakém režimu osoba v zóně placeného stání parkuje. Zákon rozlišuje režim rezidenční a režim návštěvnický. Parkovací místa v oblasti (s výjimkou Masarykova náměstí) jsou smíšeného typu a lze na nich parkovat v obou režimech. V rezidenčním režimu na místech mohou parkovat fyzické osoby s trvalým pobytem v oblasti – karty Říčaňák, nebo právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v oblasti, resp. fyzické osoby vlastnící nemovitost v oblasti – karty typu Abonent.

2. Jakou podobu má parkovací karta?

Parkovací karta nebo-li parkovací oprávnění má formu záznamu v elektronické databázi parkovacího systému. Nevydávají se žádné fyzické karty, nic neumisťujete za čelní sklo vozidla.

3. Jak si mohu parkovací kartu vyřídit?

Online nebo osobně na kontaktním místě. Pro online vyřízení parkovací karty si rámci webového rozhraní www.parkujdobre.cz zřídíte uživatelský účet, dále postupujete podle Návodu k pořízení parkovací karty.

4. Kdo si může pořídit parkovací kartu?

Parkovací kartu si muže pořídit fyzická i právnická osoba. Parkovací oprávnění pořizuje vždy osoba na vozidlo. Nárok na rezidenční parkovací oprávnění je vázán na trvalé bydliště, respektive na sídlo společnosti, provozovnu nebo na vlastnictví nemovitosti v oblasti.

5. Kde všude platí pořízená karta?

Každá karta, parkovací oprávnění platí pro vymezenou oblast a tarif R2. Jednotlivá parkovací místa jsou rovněž vždy zařazena do oblasti a tarifu R2, toto je vždy vyznačeno na dopravní značce. Žádné parkovací karty však neplatí na Masarykově náměstí. Zde je výhradně návštěvnický režim parkování, parkovací místa jsou zařazena do tarifu R1 a do tohoto tarifu nelze pořídit ani předplatitelské návštěvnické oprávnění.

6. S rezidenční kartou pořízenou do oblasti bydliště chci parkovat v některé z hraničních ulic. Jak to tam funguje?

Pokud hranice oblasti prochází ulicí, uvažuje se, že je tato ulice rozdělená podle středové dělící čáry na dvě poloviny. Podle strany ulice pak do příslušných oblastí náleží i parkovací místa. V těchto ulicích je zvlášť nutné se přesvědčit, do které oblasti patří místo, na kterém parkujete. Oblast i tarif jsou uvedeny na dodatkové tabulce dopravního značení.

7. Musí si každý koupit některou z parkovacích karet?

Nikoliv, parkovací karta představuje parkovací oprávnění. Pokud na placených místech neparkujete nebo zde parkujete výhradně mimo dobu placeného stání, nemá smysl si parkovací oprávnění pořizovat. Každý má rovněž možnost zaplatit jednotlivou parkovací relaci v návštěvnickém režimu. Před pořízením parkovací karty zvažte, kde, kdy a jak často na placených místech parkujete a zda se Vám karta vyplatí.

8. Mám nárok na parkovací kartu, když bydlím v oblasti v podnájmu?

Pro nárok na rezidenční parkovací oprávnění je rozhodné místo TRVALÉHO BYDLIŠTĚ. Tak osoby, které parkují v rezidenčním režimu, vymezuje zákon o pozemních komunikacích a nelze se od tohoto odchýlit. Pokud bydlíte v podnájmu, můžete si na úřadě požádat o změnu trvalého bydliště. Doložíte nájemní smlouvu. Souhlas majitele nemovitosti není ze zákona povinný, je však vhodný, vyhnete se případným nepříjemnostem.

9. Mohu zrušit parkovací kartu?

Ano, v rámci uživatelského účtu lze požádat o vrácení karty online. O vrácení karty lze požádat samozřejmě i osobně. Žádost o vrácení karty dále správce systému administruje individuálně, budete postupovat podle jeho dalších pokynů.

10. Dal jsem vozidlo do servisu, zapůjčili mi náhradní, mohu s ním v zóně parkovat?

Ano, je umožněna dočasná změna RZ vozidla právě pro tento případ. Online můžete tuto změnu provést v prostředí administrace karty v rámci Vašeho uživatelského účtu. Doložíte při tom scan přejímacího protokolu ze servisu s uvedením identifikace náhradního vozidla, případně jiný obdobný doklad. Takovou dočasnou změnu RZ vozidla můžete provést maximálně 2 x v kalendářním roce, na dobu nepřesahující v součtu 30 dní. V případě potřeby změny na delší dobu navštivte osobně kontaktní místo.

11. Na vozidle mi změnili RZ, všechno ostatní zůstalo beze změny. Je nutné parkovací oprávnění vrátit?

Pokud se změnila pouze registrační značka vozidla, nedošlo ke změně v osobě majitele vozidla ani k jiným změnám v rozhodných skutečnostech pro nárok na parkovací oprávnění je možné provést trvalou změnu RZ vozidla. Online můžete tuto změnu provést v prostředí administrace karty v rámci Vašeho uživatelského účtu. Doložíte při tom scan velkého technického průkazu, kde je vyznačena tato změna.

12. Přestěhoval jsem se, mám změnu trvalého bydliště, jak mám postupovat?

Na místo trvalého bydliště je vázán nárok na rezidenční parkovací oprávnění. Změnou místa trvalého bydliště tak může dojít ke změně rozhodných skutečností pro nárok na parkovací oprávnění. Proto změnu trvalého bydliště nelze provést v rámci uživatelského účtu. Kontaktujte, prosím, správce systému na e-mailové adrese parkovani@ricany.cz nebo na infolince tel. č. 722 983 983 a postupujte dále dle pokynů správce systému. Změnu bydliště lze provést i osobně na kontaktním místě.

13. Končí mi platnost parkovací karty, budu si muset vše vyřizovat znovu a dokládat všechny doklady?

Pokud nedošlo k žádné změně a potřebujete pouze prodloužit platnou parkovací kartu na další období, nedokládáte již žádné doklady znovu. V prostředí Vašeho uživatelského účtu v rámci administrace karty požádáte o prodloužení a potvrdíte, že se údaje nezměnily.

14. Co všechno lze vyřídit elektronicky v rámci uživatelského účtu ve webovém rozhraní Parkuj dobře v Říčanech?

V rámci svého uživatelského účtu, který si zřídíte dle typu osoby, pořídíte všechna dostupná parkovací oprávnění, včetně jejich kratších časových variant i případných slev. Pomocí prostředí i doložíte požadované dokumenty. V rámci administrace parkovacího oprávnění rovněž provedete prodloužení jeho platnosti, dočasnou změnu RZ v případě vozidla v servisu, trvalou změnu RZ v případě její výměny a rovněž zde požádáte o vrácení karty.

15. Kopil jsem si nové vozidlo. Mohu si parkovací oprávnění převést ze starého vozidla na nové?

Ne, taková možnost není, pro staré vozidlo je nutné parkovací kartu vrátit a pro nové požádat o vydání nové karty. Parametry vozidla i právní vztah k vozidlu mohou být odlišné, mohou se lišit skutečnosti rozhodné pro nárok na parkovací oprávnění, takovou změnu nelze umožnit.

16. Auto budu mít delší dobu v servisu a nebudu jej moci používat. Lze platnost karty pozastavit a požádat o vrácení poměrné části za nečerpanou dobu?

Ne taková možnost neexistuje. Po dobu, kdy budete mít auto v servisu, můžete provést dočasnou změnu RZ parkovacího oprávnění a používat jiné vozidlo. Rovněž můžete požádat o vrácení parkovacího oprávnění.

17. Mohu si pořídit kartu na vozidlo, které mám pouze zapůjčené?

Kartu lze pořídit na vozidlo zapůjčené od právnické osoby s živnostenským oprávněním k pronajímání věcí movitých – autopůjčovny. V tomto případě se musí jednat o dlouhodobý pronájem minimálně na dobu platnosti parkovacího oprávnění. Při žádosti budete dokládat příslušnou smlouvu o výpůjčce. Na vozidlo zapůjčené od příbuzného nebo od kamaráda nelze parkovací kartu pořídit, tento právní vztah k vozidlu se nepřipouští.

18. Mohu si pořídit parkovací kartu na služební vozidlo?

Rezidenční parkovací kartu si můžete pořídit na vozidlo svěřené zaměstnavatelem k soukromému užívání, dokládáte při tom příslušné doklady dle Metodiky. Na služební vozidlo používané výhradně pro služební účely jsou uvažovány Abonentské typy parkovacích oprávnění, přípustné varianty právních vztahů jsou rovněž uvedeny v Metodice.

19. Kartu jsem si pořídil na kontaktním centru, ale teď bych chtěl vše vyřídit on-line. Co pro to mám udělat?

Pokud jste při pořizování karty na kontaktním místě uvedli svůj e-mail, je tento jednoznačným identifikátorem a zároveň přihlašovacím jménem do uživatelského účtu. V přihlašovacím formuláři následně klikněte na tlačítko „Zapomenuté heslo“ a požádejte o reset hesla pro uživatelský účet s názvem Vaší e-mailové adresy. Obdržíte e-mail s odkazem (Pamatujte, prosím, že může nějakou chvíli trvat, než vám e-mail přijde. Zkontrolujte si taky složku s nevyžádanou poštou). Jakmile e-mail obdržíte, klikněte na odkaz, kde budete vyzváni k vytvoření nového hesla. Po nastavení nového hesla se budete moci přihlásit. Pokud jste při registraci na kontaktním centru e-mailovou adresu neuvedli, dostavte se osobně na kontaktní místo, zde bude po ověření totožnosti váš e-mail k údajům o Vaší osobě přiřazen, postup dále bude stejný.